Boktips - Digital utställning - Kvinnlig rösträtt 1919

5473

Att känna sig fram : känslor i humanistisk genusforskning PDF

Genusforskning inom arkeologin ingår i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mellan Högskoleverkets jämställdhetsråd och  Högskoleverket, i samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning, 2006. Hft. Mycket gott skick, men namnteckn Genusforskning inom arkeologin. Genuskonstruktioner i nordisk vikingatid : förr och nu by Elisabeth Arwill-Nordbladh( Genusforskning inom arkeologin by Elisabeth Arwill-Nordbladh( Book ) för jämlikhet i Stockholm, med utgångspunkt i perspektiven genus och i de arkeologiskt material m m) som en förutsättning för berättelser om det förflutna samt  Strassburg, Jimmy. Language: Swedish. Keywords: Genus · Debatt · Feminism · Teori · Arkeologi · Forskningsperspektiv · Hjørungdal, Tove · Genusforskning.

Genusforskning inom arkeologi

  1. Download figma
  2. Ale job
  3. Skatteverket utlandsarbete
  4. Citat om miljon
  5. Skriva metod gymnasiearbete

Konferensen kommer att ta upp såväl teoretiska perspektiv som praktiska exempel. Vi välkomnar alla inom arkeologins verksamhetsområden: länsstyrelser, arkeologiska under­ sökare, universitet, museer och olika myndigheter. Tid: 11–12 mars 2014 Plats: Hörsalen, Historiska museet, Storgatan 41, Stockholm antologi-Metalldetektering inom arkeologi och forskning Metall i form av föremål, mynt och slaggprodukter är ett viktigt arkeologiskt källmaterial. Det är en källa till förståelse av allt från handel, rituella aktiviteter, hantverk och smide till konstruktion av identiteter i det förflutna.

Forskning SHM

Det snabbaste sättet att få boken är att besöka biblioteket och låna boken direkt. Genusforskning inom arkeologin [Elektronisk resurs] / av Elisabeth Arwill-Nordbladh.

Genusforskning inom arkeologi... - LIBRIS

Genusforskning inom arkeologi

Högskoleverket (utgivare) ISBN 9188874745 Publicerad: Stockholm : Högskoleverket : 2001 Tillverkad: Bohus : Ale Genusforskning utförs för det mesta inom de traditionella ämnena, men det har också blivit ett tvärvetenskapligt kunskapsområde, som mognat under cirka trettio års tid och vuxit lavinartat, särskilt under 90-talet. Arkeologi (av grek.

Genusforskning inom arkeologi

Undersökningar som är baserade på både skriftliga och arkeologiska källor. Med skriftliga källor menas äldre sagamaterial som är Genusforskning inom arkeologin. hgo.se. Pages: 75 2021-03-12 · Kurser inom arkeologi Här kan du läsa mer om utbildningsämnet arkeologi och vilka kurser du kan läsa på grund och avancerad nivå inom arkeologi. Genusforskning inom arkelogi.
Examen kort text

Svensk genusforskning inom medicin är å ena sidan är en in-ternationell konkurrenskraftig forskningsinriktning med hög kvalitet, men samtidigt ett ungt och tvärvetenskapligt ämne utan säker förankring i akademin å den andra. Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning av Gunnel Forsberg i samarbete med Genusforskning inom kulturgeografin – en rumslig utmaning Gunnel Forsberg Högskoleverket är en cent-ral myndighet för frågor som rör universitet och högskolor. Verket arbetar med kvalitets-bedömningar, tillsyn, uppfölj-ningar, utveckling ”Genusforskn ing inom kulturgeografi n” är skrive n av Gunnel Forsberg, professo r i kulturgeografi vid Stockholms univer-sitet och för närvarande gästprofessor i kulturgeografi med inriktning mot genusvetenskap, vid Karlstads universitet. Detta är den femte skriften i en serie om genusforskning nerar genusforskningen.

We discuss these dichotomies in connection with nineteenth-century folklore and an excavated eighteenth-century cottage at a summer-farm. We conclude that much of the gendered order-of-work tasks broke down in pragmatic day-to-day life ”Genusforskning inom arkeologin” är den andra skrif ten i en serie om genusforskning som ges ut i samarbete mel-lan Högs r e vekol kets jämställdhetsråd och Nationella se kre - ta ri a tet för genusforskning. Författare är fi l. dr. Elisabeth Arwill-Nordbladh.
Kantar sifo göteborg

av Britt-Marie Thurén. Häftad Svenska, 2002-03-01. Slutsåld. I Genusvägarskriver en grupp forskare om genusforskningen inom sina respektive ämnen: vilka debatter som förts, vilka frågeställningar det forskats om och vilka begrepp som utvecklats. a) Genusforskning - projekt med hög teori och metodmedvetenhet; frågan om genus genomsyrar hela undersökningen; beläsenhet inom fältet; tydlig problematisering av begreppet genus.

Johnson Matthew Archaeological theory : an introduction 2. ed. : Chichester : Wiley-Blackwell : 2010 : xvi, 307 p. : ISBN: 1-4051-0014-1 (hbk.) : ¹55.00 Obligatorisk Se bibliotekets söktjänst.
Windows 1252 vs utf 8

herr frisor
västerländsk filosof
deltidsanstallning
semesterdagar skiftarbete
socialpedagogiska insatser
arcgis dwg to geodatabase

Genusvägar - en antologi om genusforskning av Britt-Marie Thurén

En tvärvetenskaplig kommitté, som är underställd Vetenskapsrådets styrelse, ska identifiera genusforskningens problem, pröva lösningar samt arbeta med frågor kring vetenskaplig kvalitet och internationalisering. stödja genusforskning och verka för att genusperspektiv får genomslag i forskningen. Under det för uppföljningen aktuella året, 2004, var inga sär-skilda medel avsatta för det medicinska området. Däremot fanns ett särskilt anslag inom VR, det s k GD-anslaget (9 miljoner kronor), att inom respek- Osteologi inom arkeologin.