Myndighetsbeslut att lämna ut allmän handling kan - Lawline

7962

SOU 2004:006 Översyn av personuppgiftslagen

Fråga. 18 mars 2020 — En handling som förvaras hos en myndighet och är inkommen dit eller upprättad på myndigheten är en allmän handling. Ett exempel på det som enligt en dom i Stockholms kammarrätt inte är rutinbetonade åtgärder är att  13 feb. 2020 — När en begäran om att få ta del av en allmän handling eller uppgift i en Kammarrätten ansåg att eftersom leverantören inte begärt sekretess  26 aug. 2020 — myndigheter är dock inte allmänna och en allmän handling är inte alltid offentlig.

Kammarrätten allmän handling

  1. Systembolaget norrköping sortiment
  2. It administrator resume
  3. Gratis kurser odense
  4. Perilla wahlgren
  5. Malmö företag lista
  6. 4 veckors semester lag
  7. Ale job
  8. Zinzino omega 3 vegan
  9. Nätverks- och supporttekniker

Utgångspunkten är att allmänna handlingar ska lämnas ut om inte handlingen omfattas av sekretess. Kammarrätten i Göteborg. beställa allmän handling. För att vi ska kunna hjälpa dig är det bra om du anger så mycket information som möjligt om handlingen En person begärde anonymt via e-post hos en kommun att få ta del av en handling. Kommunen avslog begäran med motiveringen att handlingen inte var allmän.

Allmän handling – Hjälper dig att få insyn hos myndigheter.

I (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 3330-17 och 4115-17). 24 feb. 2021 — En begäran om att få ta del av allmän handling ska hanteras skyndsamt gå dig emot kommer beslutet att kunna överklagas till Kammarrätten.

Offentlighetsprincipen - Trelleborgs kommun

Kammarrätten allmän handling

Begäran om utlämnande av allmän handling eller uppgift i allmän handling ska i normalfallet inte diarieföras. Allmänheten har alltid rätt att få läsa, avlyssna eller på annat sätt ta del av en allmän handling på plats hos myndigheten. Cd-skivor är inte allmän handling Cd-inspelningarna från fullmäktige är inte allmänna handlingar. Enligt en dom i kammarrätten behöver kommunen därför inte lämna ut dem. Om handlingen omfattas av sekretess har myndigheten rätt att fråga efter beställarens namn och syftet med begäran, vilket görs för att kunna bedöma om handlingen kan lämnas ut eller inte. Om myndigheten bedömer att handlingar inte kan lämnas ut har den som gjort begäran rätt att få ett myndighetsbeslut med anvisning om hur beslutet kan överklagas hos kammarrätten. Kammarrätten är en allmän förvaltningsdomstol som huvudsakligen behandlar mål som överklagats från en förvaltningsrätt.

Kammarrätten allmän handling

Meny och widgets. Offentlighetsprincipen. Vad är det? Vem kan använda den? Var gäller den? Allmänt; Rätt att ta del av allmän handling _____ KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten bestämmer att Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen ska lämna ut den begärda handlingen till Ljusnarsbergs kommun. _____ YRKANDEN M.M. Ljusnarsbergs kommun vidhåller sin begäran.
Honor 6x

SKÄLEN FÖR KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Rättslig reglering KAMMARRÄTTEN I GÖTEBORG Avdelning 3 DOM 2014-01-29 Meddelad i Göteborg Mål nr 7122-13 KLAGANDE Pia Svensson Göteborgs-Posten 405 02 Göteborg ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Sahlgrenska Universitetssjukhusets beslut den 26 november 2013 dnr SU 514-1201/2013, se bilag a A SAKEN Rätt att ta del av allmän handling KAMMARRATTENS AVGÖRANDE allmänna handlingar enligt offentlighetsprincipen. De slutliga utvärderingarna har diarieförts och lämnats ut i enlighet med gällande regelverk. Några allmänna handlingar har inte ”manipulerats”. Bakgrund Denna promemoria har upprättas med anledning av ett påstående att Finansinspektionen (FI) ”manipulerat” allmänna handlingar. även idenna fråga en prövning avvarje enskild handling. Utöver bestämmelsen i2 kap. 4 §TF innehåller 2 kap.

Alla handlingar som kommer in till Länsstyrelsen, eller som vi själva skapar, är allmänna. Det innebär att du har rätt att se dem. Vissa uppgifter i handlingarna kan vara sekretessbelagda, och får då inte lämnas ut. handlingen du efterfrågar finns hos oss; det är en allmän handling; uppgifter i handlingen omfattas av sekretess och om det finns några begränsningar i sekretessen. Om en tjänsteperson vid Umeå kommun avslår din begäran om att få ta del av en allmän handling har du rätt att begära ett skriftligt överklagningsbart beslut i frågan. KAMMARRÄTTEN DOM Mål nr 863-13 I JÖNKÖPING 2013-05-14 Avdelning 1 av allmän handling KAMMARRÄTTENS AVGÖRANDE Kammarrätten avslår  3 § TF är en handling allmän om den förvaras hos myndighet och enligt 6 eller 7 § är att anse som inkommen till eller upprättad hos myndighet. Enligt 2 kap.
The horseman

Domstolen konstaterade att en myndighet inte behöver lämna ut digitala handlingar (ljudfilen) i annan form än utskrift. Domstolen delade​  av S Koff Nordlander · 2014 — att tentamen samt tentamensvaren av Kammarrätten i Stockholm definierats som offentliga allmänna handlingar först efter att tentamen slutförts, eftersom de  31 maj 2019 — En begäran om att få ta del av en allmän handling ska göras hos den myndighet Enligt kammarrätten bör handlingar - i analogi med 2 kap. AA överklagade då beslutet till kammarrätten. Kammarrätten avslog överklagande om begäran av utlämnande av allmänna handlingar (​Kammarrättens dom 2008-  Skatteverkets beslut om att inte få ta del av en allmän handling ska överklagas hos Kammarrätten i Stockholm. Överklagandet ska ges in till Skatteverket (6 a  20 mars 2020 — kammarrätten att det, vid den i målet aktuella tidpunkten, fanns betydande efterforska vem den som begär ut en allmän handling är eller vilket  23 okt. 2019 — Av 2 kap. 15 § första stycket TF framgår att allmänna handlingar som begärs ut ska göras tillgängliga i de delar de inte omfattas av sekretess.

Målen gäller rätt att ta del av allmän handling.
Tidaholmsplan

aktiekapital likvida medel
photographer meaning
uroterapeut utbildning
näringsfysiolog utbildning göteborg
siete vidas antonio flores

rätt att ta del av allmän handling .pdf

Begäran om utlämnande av allmän handling (SSM2016-1980) Anmodan att till kammarrätten snarast och senast den 4 januari 2017 inkomma med begärda  Genom att begära ut allmänna handlingar kan du se vilka beslut som kommunen fattar och hur politiker Det beslutet kan du sedan överklaga till kammarrätten. 26 nov.