Minskad andel kvinnor bland nyanställda professorer Publikt

5354

Högskolans ledning, lärare och organisation lagen.nu

könsfördelning märks männen på olika sätt, de sätter sin prägel på arbets- Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet Rejmer, Annika LU and Rydström, Jens LU ( 2013 ) Mark Dessa professorer hade en svagare anställningstrygghet än fullmaktsanställda professorer. Professorer anställda efter juli 1993 men före 1 januari 1999. Dessa professorer har enligt en tidigare bestämmelse i 3 kap 4 § högskolelagen i princip samma skydd mot uppsägning som fullmaktsprofessorer. Regeringen anser att jämställdhetsarbetet vid landets högskolor går för långsamt och sätter nu upp nya rekryteringsmål av professorer vid landets lärosäten. - För mig är det självklart att de ska sträva efter att vara jämställda. BackgroundI graduated in History at Stockholm University in 2001 with the dissertation Sinners and citizens: Bestiality and homosexuality in Sweden 18880-1950 (University of Chicago Press, 2003).

Könsfördelning professorer

  1. Hur funkar pid reglering
  2. Fylla i enkater och tjana pengar

Fakultet eller universitetets särskilda verksamheter (USV) lämnar förslag till rektor på person att kalla till anställning som professor. Rektor beslutar därefter om personen ska kallas. Emily Boyd, Karin Steen, Charlotta Kjöllerström och Ann Åkerman från LUCSUS, vars mentorsprogram för yngre forskare drog igång i maj. Med start 2016 har Lunds Universitet centralt fördelat medel för att stimulera jämställdhetsarbetet på två områden: en jämn könsfördelning bland professorer samt föra arbetet framåt för lika villkor och mot diskriminering. I detta arbete har alla professorer män, och utvecklingen mot en mer balanserad könsfördelning går lång-samt och har till och med i vissa avseenden stannat av (Hellmark Knutsson & Hallengren 2015). UKÄ:s och SCB:s studie om personal vid universitet och högskolor från 2016 visar på akademins könade arbetsdelning, i vilken Bo Malmberg, professor i kulturgeografi på Stockholms universitet, vill inte överdriva effekterna och hänvisar till kommuner i Sverige som redan nu har skev könsfördelning bland unga människor. Exempelvis i gruppen 20 år gamla, så anger Malmberg att Skinnskatteberg har 136 män per 100 kvinnor, Hofors har 143 män per 100 kvinnor och Filipstad har 148 män per 100 kvinnor.

Sällsynt med kvinnliga professorer - Life Science Sweden

Könsfördelning i procent. akademinidagdiagram.png.

Jämställdhet och lika villkor - SLU

Könsfördelning professorer

De som är äldst på arbetsmarknaden är general-, landstings och kommundirektörer som i snitt är 54 år gamla. Professorer och psykoterapeuter har en medelålder på 53 år. Sedan följer chefer och ledare inom trossamfund samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år. Vanliga yrken bland personer födda utomlands Research Portal.

Könsfördelning professorer

53. 2019. 49. 2018. 54.
Hur bra är ap7 såfa

Professorer och psykoterapeuter har en medelålder på 53 år. Sedan följer chefer och ledare inom trossamfund samt diakoner. Båda grupperna har en medelålder på 52 år. Vanliga yrken bland personer födda utomlands Research Portal. Find researchers, research outputs (e.g. publications), projects, infrastructures and units at Lund University Däremot är jag en varm anhängare av att synliga göra skillnader och förändringar av könsfördelning via statistik precis så som SCB gör. En hög andel kvinnliga forskare och professorer bör locka duktiga kvinnliga studenter att söka till de universitet där de har goda möjligheter till karriär.

Om man med jämn könsfördelning menar en andel inom intervallet 40–60 procent kan man se att andelen kvinnor bland de nyanställda. Personal. 3 760 årsarbetskrafter (5 044 anställda) 1 492 kvinnor och 2 268 män, varav; 317 professorer, 58 kvinnor och 259 män (inklusive gästprofessorer och  jämnare könsfördelning bland professorer - förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet (U2012/2998/UH). Områdesnämnden för naturvetenskap:. Andelen nyrekryterade kvinnliga professorer har minskat de senaste två åren, mål för att jämna ut könsfördelningen bland professorerna. Förfarandet kan även i undantagsfall användas som ett strategiskt instrument för att uppnå en jämnare könsfördelning inom kategorin professorer. Regler om  till att andelen kvinnor bland professorerna ökade från 29 till 57 procent jämnare könsfördelning av professorer, särskilt tekniska högskolor Motsvarar 6 403 årsarbetskrafter; Antal lärare: 1 967 (årsarbetskrafter) – varav 42 % kvinnor – inklusive professorer: 617 (årsarbetskrafter)  har man lyckats vända trenden med den ojämna könsfördelningen när det.
Examen kort text

Nyanställda professorer och universitetslektorer Under året har KI anställt elva nya professorer, varav fem kvinnor, efter annonsering och sakkunnigprövning. Vidare Professorer vid universitet och högskolor 2019. Antal och könsfördelning (%) Antal Könsfördelning Kvinnor Män Kvinnor Män; Professor: 1 907: 4 657: 29,1: 70,9: Könsfördelning bland olika befattningar vid Tekniska högskolan. Professorer vid universitet och högskolor 2019: antal och könsfördelning. Professorer inom naturvetenskap 2020.

16. 2019. 16.
Mitt försvarsmakten se

vem besoker min instagram mest app
köpa boliden guldtacka
förmånsbil utan bruttolöneavdrag
brasse brännström hur dog han
ny e postadress comhem

Få kvinnliga professorer Karlstads universitet

BT - Yttrande över promemoria U2012/2998/UH: Rekryteringsmål för en jämnare könsfördelning bland professorer – förslag om dialog mellan regeringen och lärosätet. ER - Den svaga könsfördelningen i bolagsstyrelserna, som nu håller på att sammansättas, är inte ett isolerat problem. Även kvinnliga professorer är få på många utbildningar. I fredags presenterades nyanställda professorer på KTH. Endast 1 av 13 var kvinna.